/ O NAS

O iniciativi ai4si

Umetna inteligenca vedno bolj vstopa v vsakodnevno življenje ljudi in vedno močneje vpliva tudi na gospodarstvo. V Sloveniji imamo dobro razvito raziskovalno sfero na področju umetne inteligence, potrebno pa je narediti korak naprej pri uporabi umetne inteligence v gospodarstvu tako pri podpori poslovnih in proizvodnih procesov kot pri nadgradnji samih proizvodov in storitev. Slovenija je mednarodno prepoznana na področju raziskav in razvoja s področja umetne inteligence opaziti pa je, da uvajanje le te v poslovne procese tako gospodarstva kot državne uprave še vedno ne steče. Ravno zaradi hitrejšega prenos umetne inteligence v prakso je bila ustanovljena iniciativa AI4SI (AI za Slovenijo), katere ustanovitelja sta Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT horizontalna mreža (SRIP PMiS) skupaj s še nekaterimi pomembnimi deležniki v Sloveniji na tem področju.

Predsednik AI4SI
Mitja Trampuž
, direktor CreaPro

Iniciativa AI4SI bo vključevala predstavnike gospodarstva, državne uprave in predstavnike razvojno raziskovalnih organizacij, ki so aktivne na področju umetne inteligence ter druge deležnike.
AI4SI je tudi povezovalni člen med ponudniki rešitev s področja umetne inteligence in podjetji, ki želijo umetno inteligenco uporabljati v pri svojem delovanju. Na ta način si iniciativa prizadeva tvorno in ustvarjalno prispevati k utrjevanju položaja Slovenije med najrazvitejših državami na področju umetne inteligence.

Podpredsednik
Marko Grobelnik
, digitalni glasnik Slovenije in vodja Unescovega centra za umetno inteligenco IRCAI v Ljubljani

»Slovenija je že desetletja zelo aktivna na področju umetne inteligence, vendar pretežno le na področju raziskav. V zadnjem desetletju je nastalo vrsto podjetij, ki imajo umetno inteligenco bodisi za osrednjo dejavnost, bodisi jo uporabljajo v vsakodnevnem poslovanju. Program AI4SI bo vseboval izmenjavo znanj, pomoč pri skupnem nastopu na trgu in bo predstavljal enoten glas pri poudarjanju tehnologij, ki se bodo pojavljale v prihodnosti na področju umetne inteligence in sorodnih tehnologij.«

Podpredsednica
Andreja Lampe, Vodja IKT Horizontalne mreže, SRIP PMIS pri GZS

»Na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS in v IKT Horizontalni mreži, ki jo vodimo, smo prepoznali potrebo, da bi združili predstavnike razvojno raziskovalnih organizacij, gospodarstva in drugih deležnikov ekosistema v tesnejše sodelovanje, dialog in skupne projekte na področju uvajanja umetne inteligence v prakso. Skupina AI4SI se bo zavzemala za hitrejši prenos izsledkov raziskav v delovne procese predvsem gospodarstva, kar bi lahko imelo v prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij.«

Člani Izvršnega odbora

e / in /  Mirjana Kljajić Borštnar
e / in /  Janko Burgar
e / in /  Polonca Blaznik
e / in /  Marko Robnik Šikonja
e / in /  Katja Mohar Bastar
e / in /  Franc Bračun
e / in /  Barbara Domicelj
e / in Rudi Panjtar
e / in Nenad Šutanovac

Člani programskega sveta

e / Vili Podgorelec
e / Julij Božič
e / Borut Tomažič
e / Igor Zgrabljič
e / Gregor Umek
e / Jernej Pintar
e / Rok Koren
e / Marko Hren
e / Aleš Ojstršek
e / Vlado Šarenac
e / Nina Dremelj
e / Sašo Đeroski
e / Niko Herakovič


e / Igor Zorko
in / Lenart Kučič
e / Aljoša Rehar
e / Matjaž Krč
e / Borut Potočnik
e / Jaka Repanšek
e / Boštjan Kaluža
e / Venčeslav Perko
e / Jernej Česen
e / Branko Drobnak
e / Jelko Urbančič
e / Maja Dizdarević
e / Gregor Papa

Kontaktni obrazec