/ KNJIŽNICA

ČLANKI

 • 24.11.2023
  Dajmo inovatorjem, ki razvijajo UI tehnologije, produkte in storitve v Evropi priložnost za boj z globalno konkurenco

  Kako bo Akt EU o UI obravnaval uporabo umetne inteligence za splošne namene (GPAI) in temeljne AI modele (AI foundation models)? Kako se bo izognil neusklajenosti z veljavno zakonodajo? Skupaj z 32 evropskimi digitalnimi združenji smo pozvali EU institucije, da naj dajo inovatorjem, ki razvijajo UI tehnologije, produkte in storitve v Evropi, priložnost za boj z globalno konkurenco.

  Preverite več
 • 02.05.2023 - Tomaž Čebela
  Primeri uporabe ChatGPT-ja

  ChatGPT je velik jezikovni model, ki ga je razvilo podjetje OpenAI. Model temelji na GPT-3 (generative pre-trained transformer)  in uporablja obdelavo naravnega jezika (NLP- Natural Language  Processing). Usposobljen je za pogovorno razumevanje in odziv na uporabniški vnos vprašanj. GPT-3 je transformator z milijardami parametrov, ki so naučeni na veliki količini besedil.

  Preverite več
ARHIV
ARHIV

PRIMERI DOBRIH PRAKS

POSNETKI SEMINARJEV

IZOBRAŽEVANJA

ARHIV