AI&HMI GRID PITCHING EVENT - 17. 12. 2020

AI & HMI GRID je regionalno omrežje specializiranih inovacijskih laboratorijev.

To bo prvi dogodek partnerjev iz Emilije-Romanje in Slovenije (Institut Jožef Stefan), ki bodo na dogodku predstavili projekt AI & HMI GRID ter več kot 15 laboratorijev iz 10 različnih regij. Dobili boste pregled možnosti, ki jih AI & HMI GRID nudi malim in srednjim podjetjem. Ti bi lahko z vpeljavo umetne inteligence in vmesnika človek-stroj v svoje proizvodno okolje povečali število inovacij. 


Agenda in prijava na dogodek>> tukaj.

0
Feed