Spodbujanje globalnega sodelovanja za izkoriščanje moči AI za ublažitev COVID-19

Dialog, ki je potekal 8.septembra, je združil voditelje mednarodnih in regionalnih organizacij, vlade, akademski svet, zasebni sektor, medije in civilne družbe.


Na webinarju so govorniki predstavili dobre prakse in izkušnje pri izkoriščanju umetne inteligence za boj proti COVID-19. Predlagali so tudi nadaljnja priporočila glede načina izkoriščanja umetne inteligence, ki temelji na človekovih pravicah, za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in prihodnjih epidemij.

V dialogu je sodeloval tudi Marko Grobelnik, digitalni glasnik Slovenije pri EK, podpredsednik AI4SI, ki je zastopal pogled Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI).

Več o dialogu si lahko ogledate tukaj


0
Feed