e-Seminar: Umetna inteligenca v zdravstvu in medicini (video posnetek)

Z napredkom umetne inteligence (UI) bi lahko preprečili marsikatero napačno diagnozo in zdravljenje simptomov namesto vzrokov bolezni. Ogromne količine podatkov, vključno z rezultati laboratorijskih testov, EKG in rentgenskimi slikami, ki se zbirajo in shranjujejo v elektronskih zdravstvenih evidencah, omogočajo uporabo UI in visoko zmogljive medicine, temelječe na podatkih.

UI že spreminja način, kako zdravniki in raziskovalci pristopajo k reševanju kliničnih problemov. Nekateri algoritmi se lahko kosajo z zdravniki, še vedno pa jih ni mogoče popolnoma samostojno vključiti v vsakodnevno zdravstveno prakso. So pa vedno bolj v vlogi pomočnika zdravniku. Čeprav ti algoritmi pomembno vplivajo na učinkovitost zdravljenja in zdravstvenih posegov, obstajajo še nekatera regulativna in etična vprašanja, na katere je potrebno predhodno poiskati jasne odgovore. V zdravstvu gre namreč za življenja in v takih primerih je potrebna izjemna skrbnost pri uvajanju novih tehnologij.


Pri UI v medicini in zdravstvu gre za uporabo algoritmov strojnega učenja za posnemanje človeške kognitivne funkcije pri analizi, tolmačenju in razumevanju zapletenih medicinskih in zdravstvenih podatkov. Vedno večja dostopnost zdravstvenih podatkov in hiter napredek analitičnih tehnik omogoča uporabo UI običajno pri zgodnjem odkrivanju bolezni, postavljanju diagnoze, zdravljenju bolnikov in napovedovanja izida, omogoča pa tudi uporabo UI na ostalih povezanih področjih, kot so npr. iskanje varnih in učinkovitih kombinacij zdravil. Ima pa UI tudi pomembno vlogo pri spopadanju s pandemijo COVID-19.

V tokratnem seminarju smo gostili odlične strokovnjake, in sicer:
Marinko Žitnik, docentko biomedicinske informatike na Univerzi Harvard, Andreja Trampuža, infektologa v berlinski bolnišnici Charité, Jolien Roovers, ki dela na Ministrstvu za industrijo, tehnologijo in inovacije kot svetovalka za politike pri Flamski vladi, Vido Groznik, predavateljico FAMNIT in raziskovalko v Laboratoriju za umetno inteligenco na FRI, Dejana Blatnika, člana Centra za odličnosti, Be-terna, Jureta Vajsa, raziskovalca eksperta na Razvoju bioloških zdravil v Novartisu, Uroša Mitrovića, produktivnega vodjo v Cosylabu in Emila Plesnika, podatkovnega znanstvenika v podjetju Better.
Na vročem stolu je predavatelje gostil Mitja Trampuž, predsednik iniciative AI4SI in direktor Creaplus.

Več o seminarju si lahko ogledate v posnetku spodaj:


0
Feed