VABILO: Vodič uvajanja umetne inteligence v mala in srednja podjetja

Rezervirajte si 20. junij 2023 za brezplačni spletni smeinar!

Umetna inteligenca igra ključno vlogo v digitalni preobrazbi podjetij. Na različnih poslovnih področjih si podjetja prizadevajo izkoristiti nove tehnologije za povečanje prihodkov ali nižanje stroškov.

 

Današnja realnost je, da umetna inteligenca preoblikuje celotne industrije in omogoča doseganje prej nemogočih ravni obsegov z operativno učinkovitostjo in nenehnim učenjem ter inovacijami – za doseganje konkurenčne prednosti.

 

Pri AI4SI smo pripravili Vodič uvajanja umetne inteligence v mala in srednja podjetja, ki predstavlja prvi korak k dvigu uporabe umetne inteligence v sodobnem poslovnem okolju.

 

S tem vodičem so slovenska podjetja dobila prve smernice, kako se lotiti vpeljave in uporabe umetne inteligence v podjetjih, kar je s svojo podporo vodiču prepoznal tudi Gospodarski strateški svet za digitalizacijo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

 

Vsebina vodiča bo pomagala podjetjem pravočasno razumeti in oceniti, kakšne koristi in prihranke jim bo tehnologija umetne inteligence prinesla. Verjamemo, da bodo podjetja na pot uvajanja umetne inteligence s tem vodičem stopila še bolj varno in zanesljivo ter po preverjeni metodologiji.

 

Na spletnem seminarju bomo predstavili:

 

Priporočila za začetek uvajanja UI v podjetje

 

Predloge za načrtovanje razvoja glavnih stebrov UI v podjetjih v šestih korakih:

 

Korak 1 – Ovrednotenje notranjih zmogljivosti in zrelosti UI
Korak 2 – Razumevanje UI, določanje poslovnih potreb in prioritizacija primerov uporabe
Korak 3 – Razvijanje spretnosti ter uporaba znanja in storitev, ki so na voljo prek omrežij in poslovnih združenj
Korak 4 – Priprava podatkov za podporo rešitvam UI
Korak 5 – Dokvalifikacija lastne ekipe ali vzpostavitev sodelovanja s partnerji s področja UI in podatkov
Korak 6 – Obvladovanje stroškov s pomočjo partnerstev

 

                                                                          PRIJAVA

 

Spletni seminar je namenjen managerjem, podjetnikom in lastnikom v malih in srednjih podjetjih ter tudi ponudnikom rešitev za umetno inteligenco.

 

                                                                      PROGRAM

 

 

                                                                       PRIJAVA

0
Feed