Okrogla miza ob Svetovnem dnevu pravice vedeti: »Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi«

Namen dogodka je bil sprožiti procese, ki bodo odločevalcem dale odziv skupnosti glede prehoda v digitalno družbo.

V okviru dogodkov ob Svetovnem dnevu pravice vedeti je 29. septembra 2020, v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Informacijskega pooblaščenca, Tehnološkega parka Ljubljana in Gospodarske zbornice Slovenije potekal virtualni dogodek z naslovom Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi. Namen dogodka je bil sprožiti procese, ki bodo odločevalcem dale odziv skupnosti glede prehoda v digitalno družbo.


  • V sodobni družbi so odprti podatki osnova za številne nove izdelke in storitve, ki povečujejo produktivnost in učinkovitost, omogočajo bolj prilagojene izdelke in storitve ter omogočajo boljše oblikovanje politik in nadgradnjo javnopravnih storitev. 
  • Razpoložljivost podatkov je ključnega pomena tudi za razvoj sistemov umetne inteligence, saj se izdelki in storitve hitro premikajo od prepoznavanja vzorcev, do vpogleda v bolj sofisticirane tehnike napovedovanja in s tem do boljših odločitev.
  • V okviru dogodka, ki je potekal preko on-line video povezave, je pozdravni nagovor najprej podala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki je izpostavila, da je etika pri urejanju razmerij na področju odprtih podatkov vedno bolj pomembna, pri čemer je enoznačno definicijo etike sicer težko podati, a je pomembno, da družba na tem področju določi vsaj minimalna pravila skupnega ravnanja.
  • Udeležence je nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je izrazil zadovoljstvo glede organizacije dogodka, ki je potekal v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, ter se dotaknil aktivnosti ministrstva na področju odpiranja podatkov javnega sektorja. Slednje po njegovem mnenju pomembno prispeva k transparentnosti delovanja javnega sektorja kot ključnega pospeševalnika razvoja, na tem področju pa je izpostavil Nacionalni portal odprtih podatkov (OPSI), ki služi kot centralni katalog vseh evidenc in je hkrati enotna vstopna točka, preko katere lahko vsakdo pridobi javno dostopne podatke v odprti in strojno berljivi obliki. »Portal OPSI je vzor dobrega sodelovanja med različnimi organi, saj podatke pridobiva ne le iz državne in javne uprave, ampak iz širšega javnega sektorja na način neposrednega harvestinga.


Svetovni dan pravice vedeti

V zadnjem tednu septembra po vsem svetu potekajo aktivnosti, ki zaznamujejo Svetovni dan pravice vedeti (praznujemo ga 28. septembra). Ta dan so leta 2002 razglasile nevladne organizacije, povezane v mrežo Freedom of Information Advokates Network (FOIAnet), v letu 2019 pa ga je za Mednarodni dan Univerzalne pravice dostopa do informacij razglasila 74. generalna skupščina Združenih narodov.


Več o dogodku na spletišču GOV.SI.

Posnetek celotnega dogodka>> TUKAJ0
Feed