Informativni dan in mreženje: SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO INVESTICIJE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

16. marca 2022 je potekal informativni dogodek in mreženje o SPODBUDAH ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 45.000.000,00 EUR, kar pomeni, da je lahko podprtih vsaj 150 projektov.


Poleg predstavitve javnega razpisa so bila podrobno predstavljena tudi merila za pridobitev zadostnega števila točk za uspešno prijavo. Novost tokratnega razpisa so konzorciji ter merila in pogoji s področja varovanja okolja, predvsem krožnega gospodarstva ter blažitve podnebnih sprememb, ki so ključna za uspešnost prijave in pridobitev sredstev, zaradi česar bodo del programa organizirane delavnice v te namene.


Več o razpisu TUKAJ!

0
Feed