Delavnica Etika in človekove pravice pri razvoju tržnih aplikacij in rešitev umetne inteligence

Delavnica je potekala o vlogi etike in človekovih pravic pri razvoju tržnih aplikacij in rešitev na področju umetne inteligence (UI).

Vse večja prisotnost in uporaba umetne inteligence (UI) postaja naša družbena stvarnost. UI bo kot splošno uporabna tehnologija (ang. general purpose technology), ki jo nekateri primerjajo z elektriko, parnim strojem in internetom, prodrla na vsa področja našega življenja. UI za razliko od drugih tehnologij v največji meri omogoča strojem izvajanje dejavnosti, ki so bile do nedavnega omejene le na človeške zmožnosti in inteligenco. Glede na obseg predvidenih sprememb pa je med ključnimi izzivi uvajanja UI v družbo vprašanje, ali se bo ta uporabljala v dobrobit ali v škodo posameznika in družbe.


Kako zahteve po etičnosti in skladnosti s človekovimi pravicami učinkovito vključiti v razvoj novih inovativnih tržnih rešitev UI na način, da bo skladen z uporabljeno razvojno metodologijo, ki prvenstveno zasleduje dodano vrednost za končnega uporabnika v okviru jasnih zahtev za razvoj aplikacije, na primer z vidika funkcionalnosti, razpoložljivosti, uporabniške izkušnje, razširljivosti?


Gre za tretjo delavnico v sklopu razprave o vlogi etike in človekovih pravic pri uporabi umetne inteligence, ki jo skupaj organiziramo Ministrstvo za javno upravo, Gospodarska zbornica Slovenije in Tehnološki park Ljubljana.


Več o dogodku si lahko preberete na spletišču GOV.SI

0
Feed