Informativna delavnica na področju umetne inteligence

Informativna delavnica na področju umetne inteligence

Skupina AI4SI (AI for Slovenia) se bo zavzemala za hitrejši prenos izsledkov raziskav v delovne procese predvsem gospodarstva, saj analize kažejo, da bo imela že v bližnji prihodnosti UI odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij.

Skupina bo vključevala predstavnike gospodarstva, državne uprave in predstavnike razvojno raziskovalnih organizacij, ki so aktivne na področju umetne inteligence ter druge deležnike. V pripravi je tudi Nacionalni program razvoja umetne inteligence, pri izvajanju katerega bo AI4SI gotovo ključen deležnik in partner državi.

0
Feed