​Na 3. Odprtem forumu Slovenske digitalne koalicije tudi AI4SI o UI

Umetna inteligenca (UI) korenito spreminja naše življenje in delo. Ob tem se postavlja neizogibno vprašanje, kako tehnologije UI na splošno vplivajo na podjetja, uporabnike in celotno družbo.

Hiter razvoj ter uvajanje UI in avtomatizacije spodbujata podjetja k preoblikovanju ne samo načina dela, temveč tudi njihovih poslovnih modelov.


Napredovanje v UI je v prvi vrsti gibalo izboljšanega delovanja vseh drugih tehnologij in razvoja industrije 4.0. Tehnološki napredek, ki ga pripisujemo UI, poenostavlja interakcije med ljudmi in stroji, spreminja logiko poslovnih modelov in začenja preoblikovati življenjski slog in življenjski standard človeka. To bo odločilno vplivalo na vse. Vseh vplivov še ni mogoče napovedati, zagotovo pa bodo koreniti, meni Mitja Trampuž, predsednik iniciative AI4SI.

Na 3. Odprtem forumu Slovenske digitalne koalicije, ki je potekal 26.11.2020, smo pri iniciativi sodelovali na temo umetne inteligence. Predstavili smo aktivnosti priprave nacionalnega program za UI (NpUI), aktivnosti izobraževalnih programov na področju UI in podatkovne znanosti na FAMNIT, UNI-UP in FRI, UNI-LJ, inovativne slovenske rešitve na področju analize zvoka in besedila ter izkušnje uvajanja UI v poslovanje večje banke.

Zagotavljanje kadrov z ustreznim znanjem in veščinami

Na delavnici je bil posebej izpostavljen vidik zagotavljanja znanja in veščin, ki omogočajo vzdržno dolgoročno okolje za raziskave, razvoj in uvajanje UI aplikacij. Slednje ni bilo izpostavljeno le na strani uvajanja UI pri uporabnikih (npr. NLB) temveč tudi v samem raziskovalnem in izobraževalnem okolju, kjer je viden beg možganov tudi iz raziskovalnega in izobraževalnega okolja, ki je osnovni vir kadrov s področja UI. Ključen problem s tega področja, ki je bil izpostavljen je neprilagojen sistem plač v javnem sektorju, ki ne omogoča dolgoročno zadrževanje perspektivnih kadrov v raziskovalnem in izobraževalnem sistemu. Po drugi strani je bil izpostavljen tudi problem kadrov pri uvajanju UI rešitev, saj strokovni kader ni dovolj, temveč je ključno imeti most med strokovnim in poslovnim kadrom, ki bi znal na učinkovit način vpeti UI rešitve v poslovanje (organizacijsko, procesno, poslovno). Predstavljen predlog je bil na primer, da se za tovrstno delo v podjetjih posebno sistematizira in izobrazi specifične kadre.

Slovenija ima potencial za inovativne rešitve UI

Predstavljene so bile inovativne in nove rešitve na področju UI, ki imajo velik potencial. Prikazan je bil primer analize zvoka (npr. diagnostika iz govora, kašljanja ipd.) ali pa ustvarjanje kakovostnega besedila, ki omogočajo v realnem času izboljšanje besedila na ravni maternega jezika (primer je bil iz angleščine). Ključna posledica obeh primerov je pokazala na pomembno uporabo UI na področju komunikacije (glasovne, besedilne), ki po eni strani zahteva ustrezno znanje in veščine za njihovo uporabo, po drugi strani pa predvsem neko zaupanje javnosti v rešitve, ki so človeku v pomoč. V predstavitvah je bil izražen potencial tehnologij UI za javno dobro.

Na Forumu so v sklopu iniciative AI4SI sodelovali:
- Samo Zorc, koordinator priprave NpUI, MJU
- Dr. Vida Groznik, Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije, FAMNIT, UP
- Dr. Erik Štrumbelj, Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL
- Marko Drobnjak, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF, UL
- Dr. Matej Guid, ustanovitelj in direktor Instatext in FRI, UL
- Dr. Franc Bračun, pomočnik uprave, »Chief Data Officer« pri NLB – se je pridružil po 12h
- Dr. Tom Vodopivec, direktor področja UI, Celtra
- Dr. Aida Kamišalić Latifić, Fakulteta za elektrotehniko in informatiko, UM 

- Mitja Trampuž, predsednik AI4SI

0
Feed