AI4SI partner projekta Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA)

Projekt Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA) podpira izvajanje Pakta za znanja in spretnosti z razvojem strategije znanj in spretnosti na področju umetne inteligence. Cilj te strategije je doseči sistemski in strukturni prispevek k zmanjšanju pomanjkanja znanja, vrzeli in neusklajenosti znanj in spretnosti ter zagotoviti ustrezno kakovost in raven znanja v sektorju umetne inteligence.

 

Leta 2017 je imela več kot polovica evropskih podjetij, ki so zaposlovala (ali poskušala zaposliti) strokovnjake za IKT, težave pri zapolnjevanju prostih delovnih mest. Stanje je bile še posebej izrazito, ko je šlo za potrebo po naprednih digitalnih znanjih, ki jih potrebujemo za delovna mesta, ki so povezana z umetno inteligenco (UI).

V posebnem poročilu o tem, kako bosta umetna inteligenca in avtomatizacija spremenili naš svet dela, je zapisano, da se trenutno dogajajo velike spremembe v gospodarstvu in dejavnostih, ki so povezane z njim povezane. Digitalizacija je v zadnjem desetletju v EU ustvarila 2 milijona novih delovnih mest, do leta 2030 pa se na področju IKT pričakuje 7,75 milijona novih delovnih mest; kar je najpomembneje, od 14 % do 47 % sedanjih delovnih mest je ogroženih zaradi avtomatizacije s tehnologijo umetne inteligence. Prehodi delavcev, prilagoditve in zahteve po znanju in spretnostih bodo pomembni izzivi, s katerimi se bo treba soočiti pri prilagajanju na prihajajočo dobo umetne inteligence. Za obvladovanje prehodov, ki jih prinašata avtomatizacija in umetna inteligenca, bo vloga izobraževalnih sistemov ključnega pomena.

Glavni cilj projekta je razviti lokalne ekosisteme za podporo izpopolnjevanju in prekvalifikaciji delovne sile z neposrednim vključevanjem lokalnih skupnosti, da bi zgradili v človeka in družbo usmerjeno umetno inteligenco.

Cilji projekta

- Razviti znanje o veščinah umetne inteligence in analizirati neusklajenost veščin umetne inteligence na ravni EU.
- Razviti evropski strateški pristop k sektorskemu sodelovanju na področju veščin umetne inteligence.
- Opredeliti zahteve po spretnostih in veščinah na ravni EU za tiste profile, ki so pomembni za umetno inteligenco.
- Oblikovati "osnovni" učni načrt za evropski sektor umetne inteligence z različnimi moduli usposabljanja za nove poklicne profile na področju umetne inteligence.
- V različnih državah pilotno izvesti programe usposabljanja (vključno s sistemom certificiranja).
- Vzpostavite stalno mrežo sodelovanja zainteresiranih strani na področju umetne inteligence za sistematično spremljanje trga dela in spretnosti, povezanih z umetno inteligenco, ter za posodabljanje in ohranjanje ustreznosti evropske strategije znanj in spretnosti na področju umetne inteligence.
- Zagotoviti široko uporabo projektnih rezultatov in izsledkov v času trajanja projekta.
- Uporabiti rezultate projekta na nacionalni ravni ter tekom projekta zagotavljati široko vključenosti ključnih interesnih skupin.

Projekt ARISA financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. 

 

 

Projektni konzorcij:
• DIGITALEUROPE

Gospodarska zbornica Slovenije

• Informatikai, Tavkozlesi es Elektronikai Vallalkozasok Szovetsege
• AS BCS Koolitus
• European Digital SME Alliance
• Exelia EE
• Associazione CIMEA
• ASIIN Consult
• Stichting Hogeschool Utrecht
• Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem
• Digital Technology Skills Limited
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
• Adecco Formazione
• Warszawska Wyzsza Szkola Informatyki
• Global Knowledge Network France

• Universidad Internacional de la Rioja

 

0
Feed