Dajmo inovatorjem, ki razvijajo UI tehnologije, produkte in storitve v Evropi priložnost za boj z globalno konkurenco

Kako bo Akt EU o UI obravnaval uporabo umetne inteligence za splošne namene (GPAI) in temeljne AI modele (AI foundation models)? Kako se bo izognil neusklajenosti z veljavno zakonodajo? Skupaj z 32 evropskimi digitalnimi združenji smo pozvali EU institucije, da naj dajo inovatorjem, ki razvijajo UI tehnologije, produkte in storitve v Evropi, priložnost za boj z globalno konkurenco.

 

Medtem ko se pogajanja o zakonu o umetni inteligenci približujejo zaključku, dve sporni točki še vedno ostajata. Prvič, kako obravnavati modele fundacij in umetno inteligenco za splošne namene (GPAI). Drugič, tveganje neusklajenosti z obstoječo sektorsko zakonodajo.

 

Samo 8 % evropskih podjetij uporablja umetno inteligenco, kar je daleč od cilja Komisije do leta 2030, ki je 75 %, in komaj 3 % svetovnih enorogov na področju umetne inteligence prihaja iz EU. Konkurenčnost in finančna stabilnost Evrope sta močno odvisni od sposobnosti evropskih podjetij in državljanov, da uporabijo UI na ključnih področjih, kot so zelene tehnologije, zdravstvo, proizvodnja ali energetika.

 

Da bi Evropa postala svetovna digitalna velesila, potrebujemo podjetja, ki bodo lahko vodilna na področju inovacij UI tudi z uporabo temeljnih modelov in GPAI. Kot predstavniki evropske digitalne industrije vidimo veliko priložnost v modelih temeljev in novih inovativnih akterjih, ki se pojavljajo na tem področju, od katerih so mnogi rojeni tukaj v Evropi. Ne regulirajmo njihovega obstoja, še preden dobijo priložnost, da se razširijo, ali jih prisilimo, da odidejo.

 

Skupno izjavo najdete tukaj>>

 

0
Feed