IZJAVA ZA JAVNOST: Razkrivamo ključne vrzeli v znanju in spretnostih na področju umetne inteligence

Na projektu ARISA smo pripravili poročilo, ki na področju umetne inteligence razkriva ključne pomanjkljivosti med veščinami, ki jih zahteva trg in izobraževanji, ki so na voljo v Evropi. Analiza potreb opredeljuje najbolj iskana znanja in spretnosti za strokovnjake in tudi za tiste, ki ponujajo in regulirajo tehnološke storitve na področju umetne inteligence.

 

V okviru EU projekta ARISA (The Artificial Intelligence Skills Alliance) smo objavili celovito, k trgu usmerjeno poročilo o sedanjih in prihodnjih potrebah po veščinah na področju umetne inteligence (UI). Poročilo bo pomagalo oblikovati novo evropsko strategijo za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo na področju umetne inteligence.

 

Analiza potreb se ne osredotoča le na tehnične profile, kot so inženirji umetne inteligence, temveč tudi na strokovnjake, ki se srečujejo s področjem umetne inteligence, vključno s poslovnim in tehničnim vodstvenim kadrom ter oblikovalci politik. Ta širša usmeritev zagotavlja, da lahko s projektom ARISA vsak izkoristi potencial, ki ga prinaša uporaba umetne inteligence - ob upoštevanju zasebnosti, nepristranskosti in načela zaupnosti.

 

Poročilo temelji na različnih metodah zbiranja podatkov, s katerimi smo oblikovali nabor najbolj potrebnih znanj in veščin ter vlog na področju umetne inteligence v Evropi. Trenutne potrebe smo raziskali z izvedbo analize 7.600 prostih delovnih mest z uporabo orodja, ki ga poganja UI. Poročilo vključuje tudi poglobljeno analizo več kot 400 anketnih odgovorov velikih industrijskih podjetij, 240 člankov, 770 učnih programov in prispevkov 145 strokovnjakov, ki smo jih pridobili v fokusnih skupinah. Fokusne skupine so bile izvedene v dvanajstih državah EU, ki jih pokrivajo ARISA partnerji.

 

Na podlagi analize so bili opredeljeni trije prednostni profili, po katerih bodo potrebe kratkoročno in srednjeročno najhitreje naraščale: inženirji za strojno učenje (vključno z inženirji NLP in inženirji računalniškega vida), podatkovni znanstveniki in podatkovni inženirji.

 

Raziskava je pokazala tudi, da:

  • nastajajo potrebe po novih vodstvenih in podpornih vlogah: strategih za umetno inteligenco, etičnih strokovnjakih za umetno inteligenco in nadzornikih kakovosti umetne inteligence.
  • oblikovalci politik potrebujejo smernice, da lahko zagotovijo učinkovito in uravnoteženo  uvajanje UI na mednarodni in nacionalni ravni. Zato potrebujejo svetovalce za UI, ki imajo poglobljeno znanje na področju UI in strokovno znanje s področja upravljanja politik in poslovanja.
  • svetovalci za UI potrebujejo znanja in spretnosti, ki zajemajo npr. obvladovanje tveganj na področju UI, skladnost UI, strategije UI in izvajanje UI.
  • je ponudba učnih programov, povezanih z nastajajočimi potrebami, kot je “prompt” inženiring, zelo omejena. Usposabljanja za razvoj teh spretnosti morajo biti prilagodljiva in modularna, tako da jih je mogoče hitro posodabljati in zadovoljiti hitro spreminjajoče se potrebe na trgu.

 

Vabimo vas, da si prenesite poročilo in ga preberete.

 

PDF verzijo izjave za javnost.

 

 

 

Informacije za medije

 

Za več informacij o projektu lahko kontaktirate:

Wiktoria Orlowska, odgovorna oseba za komunikacijo na projektu pri DIGITALEUROPE - wiktoria.orlowska@digitaleurope.org 

Mateja Pucihar Baebler, kontaktna točka pri slovenskem partnerju Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS - mateja.baebler@gzs.si 

 

Informacije o projektu

 

The Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA) projekt bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitve, vodij podjetij in oblikovalcev politik za poklice, povezane z umetno inteligenco. S tem bomo Sloveniji in Evropi odprli nove poslovne priložnosti. Gre za štiriletni mednarodni projekt, ki se financira v okviru EU programa Erasmus+.

 

Konzorcij ARISA, ki ga koordinira organizacija DIGITALEUROPE, združuje 16 polnopravnih in 4 pridružene partnerje z bogatimi izkušnjami s področja tehnologije in oblikovanja skupnosti. Vključuje široko mrežo deležnikov iz različnih okolij, vključno s ponudniki izobraževanj in usposabljanj, z organi za akreditacijo in kvalifikacijo izobraževalnih programov in združenji, ki predstavljajo industrijo in digitalni ekosistem.

 

Za več informacij, prosim kontaktirajte: info@aiskills.eu | aiskills.eu

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

 

Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija ne EACEA za njih ne odgovarjata.

0
Feed