Javni razpis Ciljni raziskovalni programi 2021 - objavljen v Uradnem listu RS

Javni razpis »Ciljni raziskovalni programi 2021« je bil dne 28. 05. 2021, objavljen v Uradnem listu RS (Uradni list RS - 086/2021, Razglasni del (uradni-list.si)

in na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/21/razp-crp-21.asp.

Ne odlašajte s prijavo!

0
Feed