AI poročilo

Poročilo o stanju umetne inteligence v letu 2020

Poročilo o stanju umetne inteligence v letu 2020 analizira najzanimivejše dosežke s tega področja. Poročilo, ki sta ga pripravila investitorja v različne tehnologije UI Nathan Benaich in Ian Hogarth, obsega preseke številnih tem, ki so v zadnjem letu pritegnile njuno pozornost.

Tokratno, že tretje, poročilo vsebuje znana podjetja in raziskovalne skupine ter tiste, ki bodo to šele postali. Predstavila sta tehnološke dosežke UI, problematiko ponudbe in povpraševanja po strokovnjakih z visokim znanjem UI, možnosti komercialne uporabe UI v industriji, reguliranje UI v državah ter kakšne posledice ima vpeljava UI na gospodarstvo in geopolitiko. Na koncu podasta še napoved o tem, kaj se bo zgodilo v naslednjih 12 mesecih na področju UI.


Celotno poročilo si lahko preberete na tej povezavi.

0
Feed