Poročilo SURS: Težave pri digitalni preobrazbi poslovanja in uporaba tehnologij umetne inteligence v podjetjih

Tehnologije umetne inteligence uporablja 12 % podjetij v Sloveniji, skoraj tretjini podjetij pa primanjkuje ustreznih kadrov ali znanj za digitalno preobrazbo.

Eden od pomembnih vidikov digitalizacije je tudi uporaba tehnologij umetne inteligence.


Podatki za Slovenijo kažejo, da tehnologije umetne inteligence uporablja 12 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi ali samozaposlenimi. Med majhnimi podjetji je delež manjši, in sicer 9 %, med srednje velikimi 20 % in med velikimi 36 % podjetij. Z vidika dejavnosti podjetij je med podjetji v proizvodnih dejavnostih 9 % takih, ki uporabljajo tehnologije umetne inteligence, med podjetji v storitvenih dejavnostih pa 14 %.


Najpogosteje uporabljene tehnologije umetne inteligence so tehnologije za prepoznavanje predmetov ali oseb. Take tehnologije uporablja 8 % podjetij. Strojno učenje (to je metoda, ki se uporablja za analizo ali napovedovanje podatkov) uporabljajo 3 % podjetij; enak delež podjetij (3 %) uporablja tehnologije, ki generirajo pisani ali govorjeni jezik (generiranje naravnega jezika); 2 % podjetij uporabljata tehnologije, ki avtomatizirajo različne delovne tokove ali nudijo pomoč pri odločanju


Med najpogostejše razloge, da se podjetja v Sloveniji ne odločijo za uporabo tehnologij umetne inteligence, pa SURS navaja visoke stroške in pomanjkanje ustreznega znanja.


Več o težavah pri digitalni preobrazbi in uporabi tehnologij umetne inteligence v podjetjih v članku TUKAJ.


0
Feed