Primeri uporabe ChatGPT-ja

ChatGPT je velik jezikovni model, ki ga je razvilo podjetje OpenAI. Model temelji na GPT-3 (generative pre-trained transformer)  in uporablja obdelavo naravnega jezika (NLP- Natural Language  Processing). Usposobljen je za pogovorno razumevanje in odziv na uporabniški vnos vprašanj. GPT-3 je transformator z milijardami parametrov, ki so naučeni na veliki količini besedil.

 

Kako je ChatGPT pretresel svet si lahko preberete v članku, ki je objavljen v majski številki Glas Gospodarstva.

 

Splošne informacije o ChatGPT:

ChatGPT - https://openai.com/blog/chatgpt/

ChatGPT na Wikipediji - https://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT

Modeli strojnega učenja - https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer_(machine_learning_model)

Poizkus glede kodiranja - https://chat.openai.com/auth/login

 

Primeri uporabe ChatGPT v praksi:

Članek o investiranju v uporabo UI - https://bwnews.pr/3QHpKA6

Razvoj izdelkov s pomočjo ChatGPT -  https://uxplanet.org/how-to-use-chatgpt-in-product-design-8-practical-examples-a6135308b9b2

 

Seznam z različnimi primeri uporabe ChatGPT bomo še dopolnjevali.

0
Feed