SPOROČILO ZA JAVNOST: Ustanovljena neprofitna organizacija European AI Forum

Novo ustanovljena neprofitna organizacija European AI Forum, ki združuje vodilne nacionalne pobude s področja umetne inteligence ter podpira evropske podjetnike in državljane, bo z evropskimi zainteresiranimi stranmi proaktivno sodelovala pri oblikovanju resnično evropske agende na področju umetne inteligence.

 

BRUSELJ, 15. maj 2023 - Z uvajanjem rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, se hitro spreminjajo vse panoge. Potrošniki in podjetniki na ta način pridobijo nove, inovativne izdelke in storitve. Vzporedno se oblikujejo ogrodja, ki bodo ta razvoj usmerjala v prid družbe, podjetij in okolja. Zato so nacionalna združenja za umetno inteligenco ustanovila European AI Forum (EAIF), ki predstavlja evropski ekosistem umetne inteligence. Ustanovitev sledi Usklajenemu načrtu za umetno inteligenco Evropske komisije in spreminjajočimi razmeram, s katerimi se soočajo potrošniki in podjetja. EAIF je prva neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, ki deluje kot skupni evropski glas več kot 1.000 podjetij s področja umetne inteligence. S tem je EAIF postala največja predstavnica evropske industrije umetne inteligence.

 

Ključni cilji EAIF so v skladu z agendo EU

Osrednji cilji EAIF so pospešiti naložbe v umetno inteligenco, odzivati se na strategije in programe umetne inteligence ter, da bi se izognili razdrobljenosti v Evropi, usklajevanje politike umetne inteligence. Zato namerava EAIF podpirati k človeku usmerjeno zakonodajo, prispevati k oblikovanju inovacijam prijaznega okolja, povečevati ozaveščenost o UI pri  zainteresirani javnosti in ostalimi deležniki, predstavljati prednosti UI ter podpirati talente in rast rešitev, ki temeljijo na UI »narejeno v EU«.

 

"Vse ustanovne članice so se zavezale, da bodo okrepile svoje sodelovanje onkraj državnih meja in skupaj določile nadaljnjo pot za evropske inovacije na področju umetne inteligence," je dejal Daniel Abbou, predsednik EAIF.

 

Za uresničitev svojega poslanstva bo organizacija uporabila strokovno znanje različnih skupin vodilnih nacionalnih združenj za umetno inteligenco, med katerimi so: CroAI (Hrvaška), Hub France IA (Francija), KI Bundesverband (Nemčija), AI4SI (Slovenija), AI Austria (Avstrija), AI Cluster Bulgaria (Bolgarija), NL AI Coalitie (Nizozemska), Digitalpoland foundation (Poljska) in Artificial Intelligence Association of Lithuania (Litva).

 

"EAIF je zasnovana s strani evropske skupnosti umetne inteligence in za njo! Njen cilj je služiti kot vir in prostor za izobraževanja, izmenjavo informacij in za mreženje med podjetji, oblikovalci politik in širšo javnostjo," pravi Jeannette Gorzala, podpredsednica EAIF.

 

EAIF je sprva delovala kot neformalna iniciativa, na kateri so se na polletni konferenci zbrali oblikovalci politik, inovatorji in strokovnjaki s področja umetne inteligence in je redno pritegnila zanimanje javnosti in več kot 12.000 obiskovalcev. "Z ustanovitvijo organizacije bomo naredili pomemben korak k doseganju naših ciljev in lahko še bolj razširimo in profesionaliziramo našo organizacijo. Veselim se, da bomo projekt "AI made in Europe" prenesli na naslednjo raven, pri čemer bo v ospredju pristop osredotočen na človeka," je povedala Marloes Pomp, podpredsednica združenja EAIF.

 

»V AI4SI smo ponosni, da smo lahko sodelovali kot ustanovitveni člani Evropskega foruma za umetno inteligenco. Verjamemo, da bo ta evropski ekosistem postal pomemben sogovornik evropskim inštitucijam in drugim deležnikom pri razvoju, urejanju, spodbujanju in uvajanju umetne inteligence za izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov in konkurenčnosti gospodarstva. Preko sodelovanja smo v iniciativi UI za Slovenijo dosegli, da bo naša država še bolj prepoznavna na polju umetne inteligence in da bo s svojim znanjem lažje nastopala na mednarodnem trgu. Po drugi strani bomo lahko še bolj uspešni v našem poslanstvu, saj bomo preko novih uredb in spodbud na ravni EU pospešili uporabo umetne inteligence tako pri podpori poslovnih in proizvodnih procesov v slovenskih podjetjih kot tudi pri nadgradnji samih proizvodov in storitev,« je izpostavil Mitja Trampuž, predsednik AI4SI in direktor podjetja CREAPRO.

 

Ustanovitev organizacije EAIF je potekala 15. maja 2023 na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju. Ustanovnemu sestanku se je pridružila tudi veleposlanica ga. Barbara Sušnik.

 

Spletna stran EUAIF: https://eaiforum.org/

 

Ustanovni člani European AI foruma na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju

 

ga. Barbara Sušnik, veleposlanica RS v Bruslju

 

Daniel Abbou, predsednik European AI forum

 

Jeannette Gorzala, podpredsednica European AI forum

 

Marloes Pomp, podpredsednica European AI forum

 

Mitja Trampuž, predsednik AI4SI

0
Feed