Ustanovljena iniciativa AI4SI

Umetna inteligenca vedno bolj vstopa v vsakodnevno življenje ljudi in vedno močneje vpliva tudi na gospodarstvo. V Sloveniji imamo dobro razvito raziskovalno sfero na področju umetne inteligence.

Umetna inteligenca vedno bolj vstopa v vsakodnevno življenje ljudi in vedno močneje vpliva tudi na gospodarstvo. V Sloveniji imamo dobro razvito raziskovalno sfero na področju umetne inteligence, potrebno pa je narediti korak naprej pri uporabi umetne inteligence v gospodarstvu tako pri podpori poslovnih in proizvodnih procesov kot pri nadgradnji samih proizvodov in storitev. Analitske hiše napovedujejo, da bo imela umetna inteligenca že v bližnji prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij, že danes pa uspešna podjetja izkoriščajo njene prednosti.

Ravno zaradi hitrejšega prenosa umetne inteligence v prakso je bila ustanovljena iniciativa AI4SI (AI za Slovenijo), katere ustanovitelja sta Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT horizontalna mreža (SRIP PMiS) skupaj s še nekaterimi pomembnimi deležniki v Sloveniji na tem področju.
»Na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS in v IKT Horizontalni mreži, ki jo vodimo, smo prepoznali potrebo, da bi združili predstavnike razvojno raziskovalnih organizacij, gospodarstva in drugih deležnikov ekosistema v tesnejše sodelovanje, dialog in skupne projekte na področju uvajanja umetne inteligence v prakso. Skupina AI4SI se bo zavzemala za hitrejši prenos izsledkov raziskav v delovne procese predvsem gospodarstva, kar bi lahko imelo v prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij,« je povedala Andreja Lampe vodja IKT horizontalne mreže in podpredsednica AI4SI.
Iniciativa AI4SI bo vključevala predstavnike gospodarstva, državne uprave in predstavnike razvojno raziskovalnih organizacij, ki so aktivne na področju umetne inteligence ter druge deležnike.
V pripravi iniciative AI4SI je v načrtu serija delavnic in izobraževanj, ki bodo obravnavala tudi konkretne študije primerov, kako AI uporabiti v svojih podjetjih.

0
Feed