Ustanovljena iniciativa za večjo uporabo umetne inteligence

Ustanovljena iniciativa za večjo uporabo umetne inteligence

Slovenci smo mednarodno priznani kot pionirji na področju razvoja umetne inteligence, vendar pa se rešitve te tehnologije v podjetniškem okolju ne izrabljajo v polnem potencialu. Zdaj se je oblikovala iniciativa za krepitev umetne inteligence v gospodarstvu.

Slovenci smo mednarodno priznani kot pionirji na področju razvoja umetne inteligence, vendar pa se rešitve te tehnologije v podjetniškem okolju ne izrabljajo v polnem potencialu. Zdaj se je oblikovala iniciativa za krepitev umetne inteligence v gospodarstvu.

Umetna inteligenca je vedno bolj vključena v vsakdanja opravila prebivalstva, hkrati pa ima lahko izjemen vpliv tudi na gospodarske aktivnosti. Čeprav je raziskovalno področje umetne inteligence v Sloveniji zelo dobro razvito, je še veliko prostora za uporabo le-te pri oblikovanju poslovnih in proizvodnih procesov, obenem pa je uporabna tudi pri nadgradnji proizvodov in storitev.

Podporo uporabi umetne inteligence izražajo tudi pri GZS, kjer pravijo, da bi ta lahko že v bližnji prihodnosti bila odločilen jeziček na tehtnici konkurenčnosti in produktivnosti slovenskih podjetij. Dodajajo še, da uspešna podjetja to tehnologijo izkoriščajo že danes.

Umetne inteligence se ne izrablja dovolj
Dodatno prepoznavnost na področju raziskovanja in razvoja umetne inteligence je Slovenija pridobila z oblikovanjem mednarodnega centra za raziskave umetne inteligence (IRCAI), ki ga je podprl tudi Unesco. Večina domače javnosti se ne zaveda, da so slovenski raziskovalci pionirji omenjenega področja, mednarodni raziskovalni center in podpora Unesca pa je še en dokaz tega.
Ob uspehih raziskovalcev se umetna inteligenca v gospodarstvu uporablja premalo, ugotavljajo snovalci iniciative AI4SI (AI za Slovenijo). Slednja je nastala z namenom, da se omenjeno tehnologijo bolj aktivno vključi v slovensko gospodarstvo in izkoristi prednosti, ki jih ta nudi. Iniciativa je bila podrobno predstavljena na spletnem srečanju strokovnjakov iz področja umetne inteligence, z naslovom AI - pospešek za gospodarstvo.

Cilj iniciative je pospešen prenos znanja v prakso
Iniciativo sta oblikovala Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in pa IKT horizontalna mreža (SRIP PMiS). Poglaviten cilj iniciative je hitrejši prenos umetne inteligence v gospodarstvo in resnično okolje, pri tem pa sodelujejo številni drugi poznavalci področja umetne inteligence.
Vodja IKT horizontalne mreže in podpredsednica AI4SI Andreja Lampe glede ciljev iniciative pravi: »Na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS in v IKT Horizontalni mreži, ki jo vodimo, smo prepoznali potrebo, da bi združili predstavnike razvojno raziskovalnih organizacij, gospodarstva in drugih deležnikov ekosistema v tesnejše sodelovanje, dialog in skupne projekte na področju uvajanja umetne inteligence v prakso. Skupina AI4SI se bo zavzemala za hitrejši prenos izsledkov raziskav v delovne procese predvsem gospodarstva, kar bi lahko imelo v prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij.«

V spletnem srečanju se je dodalo tudi, da bodo v iniciativo vključeni predstavniki gospodarstva, državne uprave in pa predstavniki razvojno raziskovalnih organizacij, ki so aktivni na področju umetne inteligence.

Predsednik iniciative AI4SI in direktor podjetja Crea Pro Mitja Trampuž pravi, da je iniciativa hkrati tudi povezovalni člen ponudnikov rešitev s področja umetne inteligence in pa podjetij, ki si umetno inteligenco želijo vpeljati v svoje procese delovanja. Prepričan je, da se Slovenija s sodelovanjem raziskovalcev in podjetij lahko Slovenija še dodatno uveljavi kot ena izmed najrazvitejših držav na področju umetne inteligence.

V načrtu serija delavnic in izobraževanj
Slovenija je sicer na področju umetne inteligence že več desetletij izredno aktivna, a predvsem na področju raziskav pa poudarja digitalni glasnik Slovenije pri Evropski komisiji in podpredsednik AI4SI Marko Grobelnik. Ob tem je spodbudno, da je v zadnjih desetih letih nastalo več podjetij, ki se že v svoji osrednji dejavnosti ukvarjajo z umetno inteligenco, ali pa jo zgolj uporabljajo v svojem poslovanju. Grobelnik dodaja še, da bo iniciativa AI4SI spodbujala izmenjavo znanj, podjetjem bo pomagala tudi pri skupnem nastopu na trgu, obenem pa bo služila tudi kot enoten glas pri izpostavljanju tehnologij, ki se bodo v prihodnje še razvile na področju umetne inteligence.

Na GZS v izpostavljajo tudi, da se v sklopu iniciative načrtuje serija delavnic in izobraževanj, ki bodo zajemale študije primerov ter prikazale dobre prakse vpeljevanja in pa uporabe umetne inteligence v podjetjih. Pripravlja se še priročnih uvedbe umetne inteligence v mala in srednje velika podjetja in kataloga Kdo-je-Kdo na področju umetne inteligence. 


Skupina AI4SI se bo zavzemala za hitrejši prenos izsledkov raziskav v delovne procese predvsem gospodarstva, kar bi lahko imelo v prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij, pravi podpredsednica AI4SI Andreja Lampe. FOTO: arhiv GZS

Povezava na objavo SVET KAPITALA

0
Feed