Začetek projekta za razvoj odprtega in zaupanja vrednega ekosistema za skupno rabo podatkov o znanjih in spretnostih

Združenje za informatiko in telekomunikacije Gospodarske zbornice Slovenije je skupaj s konzorcijem 14 partnerjev otvorilo projekt Podatkovni prostor za znanje in spretnosti (DS4Skills), ki ga vodi organizacija DIGITALEUROPE

Združenje za informatiko in telekomunikacije Gospodarske zbornice Slovenije je skupaj s konzorcijem 14 partnerjev otvorilo projekt Podatkovni prostor za znanje in spretnosti (DS4Skills), ki ga vodi organizacija DIGITALEUROPE in združuje ključne deležnike iz panožnih, izobraževalnih in podatkovnih ekosistemov. Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Digital Europe, cilj projekta pa je priprava podlage za razvoj evropskega podatkovnega prostora za znanja in spretnosti, ki podpira skupno rabo in dostop do podatkov o znanjih in veščinah.

Konzorcij partnerjev v projektu DS4Skills je 12. oktobra organiziral otvoritveni sestanek v Bruslju, na katerem so določili podroben delovni načrt za naslednjih 12 mesecev, kolikor bo trajal projekt. V okviru načrta, s katerim želi Evropska komisija ustvariti skupne evropske podatkovne prostore za različna področja, se projekt DS4Skills osredotoča na vzpostavitev podatkovnega prostora za znanja in spretnosti. Projekt predstavlja pripravljalno aktivnost, ki bo služila kot temelj za poznejšo izvedbo evropskega podatkovnega prostora za znanja in spretnosti. Glavne naloge projekta bodo identifikacija relevantnih virov podatkov za podatkovni prostor za znanja in spretnosti z vidika potreb deležnikov, predlaganje pristopov in možnosti za poznejšo izvedbo podatkovnega prostora ter skupaj s širokim in večdisciplinarnim omrežjem partnerjev oblikovati konsenz in se uskladiti s širokim naborom deležnikov na področju znanja in spretnosti.

Konzorcij projekta, ki ga vodi organizacija DIGITALEUROPE, vključuje 10 partnerjev in 4 pridružene partnerje, ki imajo številne izkušnje z vzpostavitvijo podatkovnih ekosistemov in skupnosti, ter širok nabor deležnikov z različnih področij, vključno z raziskovalci, ponudniki usposabljanja, podjetji ter združenji, ki zastopajo panožne in podatkovne ekosisteme.

Združenje za informatiko in telekomunikacije se je vključilo v projekt v okviru aktivnosti IKT Horizontalne mreže, ki jo tudi koordinira. V projektu DS4Skills sodeluje kot partner, s čimer bodo svojim članom ter širši domači javnosti zagotovili konkurenčno prednost in omogočili sodelovanje pri nadaljnjem razvoju evropskih podatkovnih prostorov. Združenje znotraj projektnih nalog vodi usklajevanje s Podpornim središčem za podatkovne prostore glede referenčne arhitekture, standardov, povezljivosti z drugimi sistemi, upravljanja podatkov in poslovnih modelov, javnost pa bo sproti obveščalo o rezultatih projekta.

0
Feed