Zakonodajni akti

Naredili smo seznam zakonodajnih aktov za področje digitalne in podatkovne ekonomije.

SPREJETI ZAKONODAJNI OKVIRI

 

Akt o upravljanju podatkov

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropskem upravljanju podatkov

Povezava do dokumenta

 

Akt o digitalnih trgih

UREDBA (EU) 2022/1925 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. septembra 2022 o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju in spremembi direktiv (EU) 2019/1937 in (EU) 2020/1828

Povezava do dokuemnta

 

Akt o digitalnih storitvah

UREDBA (EU) 2022/2065 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES

Povezava do dokumenta

 

Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

DIREKTIVA 2002/58/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij

Povezava do dokumenta

 

eIDAS

UREDBA (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu

Povezava do dokumenta

 

Direktiva o elektronskem poslovanju

DIREKTIVA 2000/31/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu

Povezava do dokumenta

 

Splošna uredba o varstvu podatkov

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

Povezava do dokumenta

 

Direktiva o odprtih podatkih

DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Povezava do dokumenta

 

UREDBA (EU) 2019/1150 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

Povezava do dokumenta

 

Regulativa o prostem pretoku neosebnih podatkov

UREDBA (EU) 2018/1807 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

Povezava do dokumenta

 

ZAKONODAJNI OKVIRI V NASTAJANJU

 

Akt o podatkih

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo

Povezava do dokumenta

 

Akt o interoperabilni Evropi

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Unij

Povezava do dokumenta

0
Feed